Høringssvar fra Heidi Bjerke

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Under Nürenbergrettsaken (1945-1949) ble det klart at for all fremtid skal mennesker ikke påtvinges medisinsk behandling.

Det ble også klart at ingen mennesker skal stigmatiserer ved bruk av symboler eller pass med medisinsk informasjon som kan eller vil hindre menneskets frihet eller mulighet for fri ferdesel.

Dette er også innlemmet i menneskerettighetene.
Dette er rettigheter vi mennesker har pro natura og ingen instans, eller stat, har myndighet og/eller makt til å inndra disse. Grunnloven står også sterkt i denne saken.

Hvis dette innføres til tross for overnevnte informasjon har vi ikke lenger et fungerende demokrati.