Forsiden

Høringssvar fra Høgskulen på Vestlandet, faggruppe mat og helse

Dato: 23.12.2019

Svartype: Uten merknad

Høringssvar fra faggruppe mat og helse ved Høgskulen på Vestlandet om punkt 6.5.4. - Måltider og spisetid.

Faggruppen er positiv til at det skal stilles krav til rammene rundt måltid og tid til spising. Vi mener imidlertid at det bør stilles konkret krav til tid for spisetid i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i skolen og barnehagen, altså at det tilrettelegges hhv. minimum 20 og 30 minutter spisetid.

Vennlig hilsen

Hege Wergedahl på vegne av faggruppen mat og helse