Høringssvar fra Alta kommune

Dato: 18.12.2019

Svartype: Med merknad

For høringssvaret fra Alta kommune vises det til vedlagte vedlegg. Gjør oppmerksom på at høringssvar sendt 17.12.19 hadde et ikke fullstendig vedlegg, ber om at dette dokumentet slettes. Vedlagt dokument er gjeldende dokument.

Vedlegg