Høringssvar fra Utdanningsforbundet Fauske

Dato: 30.12.2019

Svartype: Med merknad

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Utdanningsforbundet Fauske har følgende kommentar til denne høringen:

Intensjonen i forslagene er gode, men det som bekymrer oss er at dette kommer som nye pålegg i daglig drift i barnehagene og øker belastningen på både styrere og øvrige personale. Vi opplever en hverdag som allerede er hektisk og som stadig utfordres med nye pålegg og oppgaver uten at det medfører mer tid til oppgavene.

Det er også gjennomgående i forslaget fra departementet, nye pålegg og oppgaver forventes løst uten at det medfølger tid og penger til gjennomføring av oppgavene. Denne forventningen fra departementet opplevde vi også i forrige høring "Forslag til endring i barnehageloven". Skal nye pålegg og oppgaver være gjennomførbare MÅ det settes av nødvendig tid og følge med midler slik at dette ikke bare lastet på topp av en allerede hektisk hverdag.

Styret Utdanningsforbundet Fauske