Forsiden

Høringssvar fra Kompetanse Norge

Dato: 21.10.2019

Kompetanse Norge har registrert høringen og konkludert med at vi ikke tar stilling til forslagene i høringen.