Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 17.12.2019

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til forlsag om ny forskrift om miljøl og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Vedlegg