Forsiden

Høringssvar fra Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB)

Dato: 30.12.2019

Svartype: Med merknad

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn takker for muligheten til å levere innspill til revidering av forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler

Vi vedlegger to dokument.

1. Overordnet høringssver fra NFBIB.

2. Høringsvar med utdyping fra NFBIB

Med vennlig hilsen

Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn

Vedlegg