Forsiden

Høringssvar fra Nes kommune

Dato: 16.12.2019

Svartype: Uten merknad

Nes kommune støtter spesielt § 15 der det går tydeligere fram at "virksomheten skal ha en oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan som sikrer at virksomhetens lokaler og uteområde vedlikeholde på en helsemessig tilfredsstillende måte".

Ellers ingen andre merknader til høringen.