Forsiden

Høringssvar fra Opplysningskontoret for frukt og grønt

Dato: 20.12.2019

Svartype: Med merknad

Opplysningskontoret for frukt og grønt drifter ordningen Skolefrukt på vegne av Helsedirektoratet. I den forbindelse ønsker vi å komme med følgende synspunkt på «høring om miljø og helse i barnehager og skoler»: I forbindelse med ordningen Skolefrukt kan vi få tilbakemeldinger på at elever har for kort tid til å spise både matpakke og frukt/grønnsak i storefri. Eleven må enten prioritere matpakken eller frukten/grønnsaken, noe som kan resultere i at måltidet ikke blir like fullverdig som ønsket.

Vårt synspunkt er derfor at det bør stilles konkret krav til spisetid i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i skolen. Det innebærer da et krav som følger anbefalingen i retningslinjen med minimum 20 minutter spisetid i skolen.

Med vennlig hilsen

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG)

Guttorm Rebnes, Direktør

Tore Angelsen, Prosjektleder Skolefrukt