Forsiden

Høringssvar fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)

Dato: 27.12.2019

Svartype: Med merknad

Vi viser til vedlagte høringssvar (se vedlegg). mvh Marit Skatvedt, HLF

Vedlegg