Forsiden

Høringssvar fra Steinerbarnehageforbundet

Dato: 19.12.2019

Svartype: Uten merknad

Steinerbarnehageforbundet har ingen merknader, annet enn at vi synes det er et meget omfattende dokument til små forandringer. Det er ressurskrevende og i barnehagene våre vil vi helst bruke ressursene direkte med barna.