Høringssvar fra Juristforbundets Universitets- og høyskolegruppe

Høringsuttalelse - revisjon av Forskningsetikkloven

Dato: 31.10.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse av dags dato og høyskolegruppe.om revisjon av Forskningsetikkloven.

Oslo, 31.10.2015 Jens Petter Berg, leder 

Vedlegg