Høringssvar fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høringsuttalelse endringer i Forskningsetikkloven

Dato: 30.10.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg