Høringssvar fra Universitetet i Stavanger

Høring - revisjon av forskningsetikkloven

Dato: 29.10.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til ovennevnte høring vedrørende revisjon av forskningsetikkloven. Vedlagt er høringsuttalelse fra Universitetet i Stavanger.

Med vennlig hilsen

Michael Brune

Vedlegg