Høringssvar fra M Vest Energy

Dato: 22.03.2019

TFO 2019 - Høring - forslag til blokker til utlysning

Vi viser til brev fra Olje og energidepartementet datert 14.03.2019 med invitasjon til å gi høringskommentarer til forslaget om utvidelse av TFO området. Nedenfor følger M Vest Energy sine kommentarer til forslaget.

TFO, tildeling i forhåndsdefinerte områder, er alltid viktig, og spesielt nå i denne perioden når dette er den eneste typen konsesjonsrunder der petroleumsindustrien kan få tilgang til areal. Deler av kontinentalsokkelen blir her gjort tilgjengelig for utnytting av ressurser inn mot etablert infrastruktur eller for å etablere nødvendig ressursbase for å etablere infrastruktur.

Petroleumsindustrien trenger nytt areal for å opprettholde aktivitetsnivået og sikre fremtidig produksjon, verdiskaping, arbeidsplasser og ringvirkninger.

I forslaget til TFO 2019 foreslås det å utvide området både i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. For første gang vil TFO området i Nordsjøen og Norskehavet bli sammenhengende. Dette er positivt.

M Vest Energy støtter forslaget om utvidelse av TFO området i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Med vennlig hilsen

Jonny Hesthammer

CEO

M Vest Energy AS