Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 16.04.2019

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.