Høringssvar fra Larvik kommune

Vedtak i sak 112/17

Dato: 13.10.2017

Svartype: Uten merknad

Vedtak

Larvik kommune slutter seg til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning

i norsk rett og at någjeldende personopplysningslov og personopplysningsforskrift oppheves.