Høringssvar fra Norsk Arkivråd

Høringssvar. Utkast til ny personopplysningslov, gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg