Høringssvar fra Norsk Petroleumsinstitutt (Skifter navn til Drivkraft Norge)

Svar på høring av bestemmelser om kameraovervåkning på arbeidsplasser

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg