Høringssvar fra BDO Compliance og gransking

Høringsvar utkast til ny personopplysningslov, gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg