Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høring om ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg