Høringssvar fra Forskerforbundet

Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett. Innspill til ny personvernlov

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg