Høringssvar fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans

Høringsuttalelse ny personopplysningslov

Dato: 17.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg