Høringssvar fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forslag om ny personopplysningslov

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg