Høringssvar fra Datatilsynet

Høringsuttalelse fra Datatilsynet - Utkast til ny personopplysningslov

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg