Høringssvar fra SAMFO

Høring - forslag til ny personopplysningslov og innføring av GDPR

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg