Høringssvar fra J.K. Baltzersen

ønsker sterkere vern av finansielt privatliv og bred utredning om personvern/overvåking samt styrket vern mot nye strømmålere

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg