Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring Utkast til ny personopplysningslov gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningens uttalelse.

Vedlegg