Høringssvar fra Anne Karen Seip

Svar. Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg