Høringssvar fra Samferdelsdepartementet

Utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett - Høringsuttalelse

Dato: 17.10.2017

Svartype: Uten merknad

Vedlegg