Høringssvar fra NTNU

Høringssvar til forslag til ny personopplysningslov, gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 18.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg