Høringssvar fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringssvar YS - Utkast til ny personopplysningslov

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg