Høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Forslaget har sin bakgrunn i krigen i Ukraina

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.06.2022