Høringssvar fra Harila AS

Dato: 15.12.2021

Vi ønsker å beholde dagens ordning med Opplæringskontor.

Vedlegg