Høringssvar fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo

Dato: 07.12.2021

Vedlagt er høringssvar fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Vedlegg