Høringssvar fra NOOS - Nettverk for fagopplæring i offentlig sektor

Dato: 09.12.2021

NOOS støtter seg bak

Vedtak 1078

Stortinget ber regjeringen videreføre lovfesting av opplæringskontorene og godkjenning som lærebedrift, samt forsterke opplæringskontorenes funksjon som bindeledd mellom skolen og lærebedriftene.

Vedlegg