Høringssvar fra Tor Øivind Fjeldstad

Dato: 17.11.2021

Punkt 14.6.3.1 Elever bør ha leksefri skole, så skolens rett til å gi lekser bør tas ut.