Høringssvar fra Den tysk norske skolen i Oslo

Dato: 19.12.2021

Kommentar av Rektoren til Den tysk-norske skolen i Oslo til

o Høringsuttalelse til ny opplæringslov

Fram til året 2005 ble elevene på Den norsk-tyske skolen i Oslo aktivt støttet gjennom et samarbeid med PPT. Dette gjaldt delvis i det finansielle området, men også for rådgivning.

Vi satt stor pris på dette samarbeidet og det var en viktig del av vår skolehverdag.Når den bilaterale avtalen ble avsluttet, sluttet også dette samarbeidet, blant annet med begrunnelsen at vårt skolesystem og den faglige utdanningen til elevene er ukjent for PPT og at hovedspråket på skolen vår er tysk.

Gjennom tilknytningen til den norske Opplæringsloven i skoleåret 2011/2012 har situasjonen forandret seg i en retning, der både det norske språket og kulturen og i tillegg den faglige undervisningen i Norsk og Samfunnsfag er vesentlige komponenter i vår faglig utdannelse.

Gjennom § 9A Opplæringsloven har vi den samme plikten som norske skoler til å skape et godt skolemiljø for alle. Dette inkluderer veldig ofte den faglige utdannelsen til elevene.

Hver skole trenger en samarbeidspartner for barna når utfordringer med læring oppstår.I mange år har samarbeidet mellom skolen vår og PPT Oslo blitt etterspurt, spesielt av foreldrene, som ikke forstår hvorfor vi ikke kan være en del av dette systemet.Foreldrene føler at det er uforståelig og diskriminerende at barna deres ikke har tilgang til PPT Oslo.

Imens foregår et vellykket samarbeid til barnas beste mellom PPT og Den tysk-norske i Oslo med nabokommuner som f.eks. Bærum og Rælingen. Under samarbeidet ble likevel grensene til dette tydelige, som fører til at det gjelder en unntaksregel for Den tysk-norske skolen i Oslo når det gjelder spesialpedagogisk tilsyn som vi ikke kan tilby. Likevel er vi i stand til å gjøre mer for elevene våre med dette samarbeidet.

På dette tidspunktet kan vi på vegne av barna og foreldrene våre takke for at vi endelig har tilgang til rådgivnings- og diagnostikkressursene til PPT også i Oslo, og får støtte for elevene våre.Dette hjelper oss videre på veien til en best mulig utdannelse for alle barn, i forhold til mulighetene våre.

Ulikheten overfor elevene våre som bor i Oslo og ikke får PPT i nevnt omfang, og barna som besøker norske skoler og får mer støtte, er dermed eliminert.Dette er altså et veldig viktig skritt for likestillingen av alle barn i Oslo.

Som bikulturell skole (tysk-norsk) vil vi herved takke hjertelig for den endelige inkluderingen også i PPT og gleder oss til et godt og konstruktivt samarbeid for elevene våre i framtiden.

Oliver Schaefer

(Rektor på Den norsk-tysk skole i Oslo)

Vedlegg