Høringssvar fra Deanu sámeskuvla

Dato: 20.12.2021

Høring opplæringsloven

Vedlegg