Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 520336

Dato: 20.12.2021

Norge sine kulturelle tradisjoner bygger på kristendommen. Derfor bør elever lære om grunnlaget (kristendommen) for disse tradisjonene. Når medier spørr folk på gata om hvorfor vi har andre helligdager enn jul og påske (kanskje til og med disse) er det mange som ikke kan svare på hvorfor. Det viser at det er viktig at elver i grunnskolen og videregående skoler får opplæring i kristendom. Man forventer ikke at et muslimsk land skal avmuslimisere undervisninga i skolen, hvorfor skal ett opprinnelig kristent land avkristne undervisninga i skolen? Det er mulig å undervise om kristendommen uten at det blir forkynnelse.

Det er å gå i mot menneskerettighetene å nekte foreldre å undervise sine barn i sin tro eller livssyn. Foreldre har lov til å sende sine barn på kristne skoler eller skoler som har ei anna opplæringsform enn den tradisjonelle skolen. Dere kan ikke nekte kristne skoler å forkynne om kristendom. Dere kan nekte de statsstøtte, men da kan dere heller ikke gi statsstøtte til andre ideelle skoler som Steinerskolen eller Montessoriskoler. Det har vært forsøkt tidligere, men ikke blitt gjennomført fordi det var i mot lovverket.

Det er lov å mislike kristendommen, men dere har ikke lov til å frarøve mennesker menneskerettigheter.