Høringssvar fra Fagforbundet Barn og Oppvekst,Oslo