Høringssvar fra Nettverk for barn og opplæring, Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning