Høringssvar fra Unge funksjonshemmede

Dato: 19.12.2021

Unge funksjonshemmede sitt høringssvar er vedlagt i PDF.

Vedlegg