Høringssvar fra Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane SA

Dato: 14.12.2021

Høyringssvar; forslag til ny opplæringslov

Styret i Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane SA støtter opp om lovfestinga av opplæringskontora og godkjenning som lærebedrift, samt forsterke opplæringskontora sin funksjon som bindeledd mellom skole og medlemsbedrift.

Førde, 14.12.21

Hans-Børge Lillehaug (sign.), dagleg leiar

Orgnr.: 923 883 444

www.okosweb.no