Høringssvar fra Nettverk for samiskopplæring (NetSam)

Dato: 20.12.2021

Nettverk for samiskopplæring (NetSam) er et riksdekkende nettverk for lærere som underviser i nord-, lule- og sørsamisk. Sammen jobber vi for å utvikle samisk opplæring etter gjeldende læreplan, og dermed er vi spesielt opptatt av at retten til samiske læremidler må lovfestes. Det er krevende å være samisklærer slik situasjonen er i dag, vi ser at det svekker de samiske elevers opplæringstilbud. I tillegg er det nødvendig med raskere utgivelse av læremidler, og vi er nødt til å ha et tettere samarbeid mellom nord-, lule- og sørsamisk pedagogiske fagmiljøer. Dette kan gjennomføres ved eventuelt opprettelse av et samisk læremiddelsenter med formål om å utvikle samiske læremidler. De samiske elevene skal ha like forutsetninger som norske elever for å lære sitt eget morsmål.

Nettverk for samiskopplæringen støtter Sametingets høringssvar.