Høringssvar fra Sandefjord kommune

Dato: 15.12.2021

Hovedutvalget for kunnskap, barn og unge i Sandefjordkommune vedtok 08.12.2021 kommunedirektørens innstilling om å stille seg bak høringsuttalelsen til Kommunenes Sentralforbund (KS). Kommunedirektørens vurdering er redegjort for i vedlegget.

Vedlegg