Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 164984

Dato: 14.09.2021

"§ 14-7 Opplæring om religion, livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk skal vere eit fag. Faget skal vere samlande og gi elevane kjennskap til kristendommen, andre verdsreligionar og livssyn, og gi kjennskap til etiske og filosofiske emne. Opplæringa i emna religion, livssyn og etikk skal medverke til auka forståing, respekt og evne til dialog mellom menneske med ulikt syn på trudoms- og livssynsspørsmål. Emna skal presenterast på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte."