Høringssvar fra Utdanningsforbundet

Dato: 17.12.2021

Vedlagt følger Utdanningsforbundets høringsuttalelse.

Einar Ove Standal

Utdanningsforbundet

Vedlegg