Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 113129

Dato: 30.11.2021

Synspunkter på om betegnelsen utdannings- og yrkesrådgivning bør endres til karriereveiledning.

Betegnelsen utdannings- og yrkesrådgivning bør ABSOLUTT endres til karriereveiledning.

Det virker veldig gammelmodig og utdatert å ikke gjøre dette, jamfør også arbeidet med kompetansestandarder og kvalitet i karriereveiledning. En må jobbe med å opplyse at begrepet karriere er mer omfattende enn det mange forbinder ordet med.