Høringssvar fra Faglig råd håndverk, design og produktutvikling